Reglement Open Wedstrijden


Het inschrijvingsgeld moet op voorhand betaald worden. (ten laatste 2 dagen voor de wedstrijd)

Nummertrekking gebeurt om 07u00.

Er wordt gevist in twee reeksen : van 8u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00.

De koppels worden verdeeld in sectoren. Het totaal gewicht van de twee reeksen van elk koppel, verdeeld in sectoren, bepalen de uitslag. 

 

           1e Signaal = aanvang wedstrijd

           2e signaal = einde 1ste deel van de wedstrijd,

           lijn onmiddellijk uit het water (personen die op dat moment nog een vis

           aan de haak hebben krijgen 10 minuten extra om die vis af te werken.

           3e signaal = einde van de 10 minuten

           4e signaal = start tweede deel van de wedstrijd

           5e signaal = einde 2de deel van de wedstrijd,

           lijn onmiddellijk uit het water (personen die op dat moment nog een vis

           aan de haak hebben krijgen 10 minuten extra om die vis af te werken.

           6e signaal = einde van de 10 minuten

 

Alle vissers worden geacht op het hen toegekende nummer te vissen zonder hun medevissers te hinderen. De hoeken 3 – 5 – 20 – 21 – 34 – 35 – 45 – 46 mogen ook op volle lengte bevist worden.

Er mag in de kant gevist worden zowel links als rechts zonder de medevissers te hinderen (vissen tot in de helft van de volgende visser)


De brug wordt afgesloten tijdens de wedstrijd.


Nummers 1 en 42 niet om de hoek vissen


Hengellengte: Hengellengte en draadlengte samen maximum 15m

Haak maximum nr.12 zonder weerhaak.

Gevlochten draad is ten strengste verboden. Pulla/fighting kits zijn toegelaten.

Cuppen is toegelaten eventueel met 2de lijn. (geen pasta cuppen)

Er wordt ENKEL gevoederd met korrels, kemp, maïs en tarwe. Ander voeder is ten strengste verboden.

Korrels kunnen bij de club aangekocht worden maar is niet verplicht.

Alles is aan de haak toegelaten behalve: maden, boilies, bol en brood.

Tubifex/boterzuur zijn verboden.

 

Er worden aan de vijver nog enkel leefnetten gebruikt die eigendom zijn van de club. Gevangen brasem wordt in een afzonderlijk leefnet gezet. Maximum 20 kg per net. (meer blijft 20 kg)

 

Het huurgeld is 1 euro per persoon of 2 euro per koppel. De leefnetten worden door de visser zelf afgehaald en teruggebracht en opgehangen op de voorziene plaats. Bij het breken van een kop van een leefnet zal een schadevergoeding  van 5 euro gevraagd worden.

Alle schepnetten dienen voor de wedstrijd aan de vijver ontsmet te worden in de voorziene kuip.

Bij het breken van een lijn tijdens het vissen, mag de vis binnengehaald worden op de visplaats en telt de vis mee bij de weging.

Indien een visser vroegtijdig stopt mag de gevangen vis NIET EERDER teruggeplaatst worden dan na het einde van de wedstrijd, dit geldt ook voor de rest van de korrels, mais en de emmer met water, etc.


Bij de weging dient 1 visser aanwezig te zijn bij de netten om de gevangen vis aan te bieden ter weging.

 

Iedere visser houdt zijn plaats netjes. Lege flesjes worden teruggebracht naar de kantine.

Resten van draad, sigarettenpeuken, haakjes, lood, blikjes, enz… laat men niet achter aan de vijver.

 

Een overtreding dient onmiddellijk gemeld te worden aan de heer Beynaerts Marc (bestuurslid).

Hij zal, in samenspraak met het bestuur, een beslissen nemen over de juistheid en gevolgen van de klacht. (waarschuwing, declassering).

De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Iedere visser zorgt dan ook zelf voor voldoende doorgang voor de mensen die met drank willen rondkomen.

De geldprijs dient persoonlijk afgehaald te worden, tenzij men om een geldige reden verhinderd is dit te doen.

 

 

 

 

                                                        Sportiviteit en vriendschap is ons streefdoel.

                                                                   “Het Bestuur van de Markvissers”

Meest recente reacties

Deel deze pagina